NAVDUŠITE UČENCE, DIJAKE ALI ŠTUDENTE ZA UPORABO ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE!

Učne table s praktičnim prikazom delovanja in prikazom aktualnih podatkov o proizvedeni električni ali toplotni energiji in zbrani deževnici učencem približajo praktične vidike izrabe okolju prijaznih virov energije in jih skozi učni proces usmerjajo k njihovi izrabi in ekološki osveščenosti.

Podatke o proizvedeni električni ali zbrani toplotni energiji in deževnici pridobivamo iz sončnega panela, kolektorja, mini vetrne elektrarne in zbiralnika deževnice, tako da ustrezajo dejanskim razmeram. Opcijsko se lahko k učnim tablam doda sončni panel z virom osvetlitve in mini vetrna elektrarna z virom zračnega toka za praktičen prikaz delovanja v sami učilnici.

Možnosti prikaza delovanja:

  • Sončne elektrarne/PV
  • Sončni kolektorji
  • Vetrne elektrarne
  • Izraba deževnice

Lastnosti učnih tabel:

  • Aktualni podatki o pridobljeni električni energiji, toploti ali zbrani deževnici
  • Učence spodbuja k izrabi obnovljivih virov energije
  • Dviguje ekološko osveščenost

Potrebujete več informacij?

Kontaktirajte nas!